دوره پروپزال نویسی
تازه های دیابت(داروها)
دوره بیماریهای قلبی در حاملگی
سندرم راکی تانسکی
دوره ترمبو آمبولی وریدی (VTE) در حاملگی
دوره‌های ویژه
سوختگی

سوختگی

یه ساعت و پنجاه و هشت دقیقه - 2.5-3.75 امتیاز

170000 ریال

خرید و کسب امتیاز
دوره DVT

دوره DVT

قیمت و امتیار در حال تصویب

دندان پزشکی

دندان پزشکی

قیمت و امتیار در حال تصویب

راهنمای عملی پژوهشگران

راهنمای عملی پژوهشگران

قیمت و امتیار در حال تصویب

عفونت لیستریا

عفونت لیستریا

0 ریال

عفونتهای هرپس ویریده در حاملگی

عفونتهای هرپس ویریده در حاملگی

0 ریال

دوره پروپزال نویسی

دوره پروپزال نویسی

200000 ریال

تازه های دیابت(داروها)

تازه های دیابت(داروها)

150000 ریال

دوره بیماریهای قلبی در حاملگی

دوره بیماریهای قلبی در حاملگی

50000 ریال

سندرم راکی تانسکی

سندرم راکی تانسکی

50000 ریال

آخرین اخبار همه مطالب
بارگزاری دوره 4 امتیازی "پروپوزال نويسي در علوم پزشكي"

بارگزاری دوره 4 امتیازی "پروپوزال نويسي در علوم پزشكي"

با عنایت پروردگار یگانه و همکاری همکاران وزارتخانه و آموزش مداوم علوم پزشکی کردستان دوره پروپوزال نويسي در علوم پزشكي همراه با امتیاز آموزش مداوم در سامانه بارگذاری شد.

دوره  جدید "بیماریهای قلبی در حاملگی" همراه با 1.25 امتیاز بارگزاری شد

دوره جدید "بیماریهای قلبی در حاملگی" همراه با 1.25 امتیاز بارگزاری شد

دوره جدید " مراقبت های لیبر، زایمان و پس از زایمان" با 4 امتیاز آموزشی بارگزاری شد

دوره جدید " مراقبت های لیبر، زایمان و پس از زایمان" با 4 امتیاز آموزشی بارگزاری شد

ملاحظات لازم هنگام بستری نوزاد مراقبتهای لازم از مادر و جنین در مرحله اول زایمان روش های کاهش درد مادر در لیبر نحوه تاثیر اضطراب بر ضربان قلب جنین علائم دیستوشی عاطفی و.....

دوره جدید "آشنایی با مقدمات کورونا ویروس مرس" با 4 امتیاز آموزشی بارگزاری شد

دوره جدید "آشنایی با مقدمات کورونا ویروس مرس" با 4 امتیاز آموزشی بارگزاری شد

عریف موارد بیماری کوروناویروس مرس توزیع جغرافیایی و نظام مراقبت اهداف نظام مراقبت ( (Surveillance بیماری مرس ویروس شناسی مرس مقایسه ویروس‌های مرس با سارس پیشگیری از همه گیری ویروس‌های نوپدید نیازمند پاتوفیزیولوژی و مکانیسم بیماری زایی اپیدمیولوژی کوروناویروس مرس راههای انتقال ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه ( مرس )

دوره جدید "آشنایی با ویروس زیکا" با 2 امتیاز اموزشی بارگزاری شد

دوره جدید "آشنایی با ویروس زیکا" با 2 امتیاز اموزشی بارگزاری شد

ویروس شناسی زیکا تاریخچه و اپیدمیولوژی روشهای بالینی و تشخیص آزمایشگاهی ویروس زیکا نظام مراقبت ویروس زیکا راهکارهای استراتژیک مراقبتی و درمان ویروس زیکا راههای پیشگیری از ویروس زیکا ویروس زیکا در حاملگی بررسی میکروسفالی در مادران باردار توصیه ها به زنان باردار و شناخت کشورهای پر خطر چشم انداز ویروس زیکا در آینده

همه دوره های سامانه
دوره ترمبو آمبولی وریدی (VTE) در حاملگی

دوره ترمبو آمبولی وریدی (VTE) در حاملگی

قیمت: 80000 ریال

درد اندودانتیک ( فلیر آپ)

درد اندودانتیک ( فلیر آپ)

قیمت: 150000 ریال

درد اندودانتیک(دردهای دندانی و غیردندانی)

درد اندودانتیک(دردهای دندانی و غیردندانی)

قیمت: 150000 ریال

درد اندودانتیک ( تشخیص درد اندودانتیک)

درد اندودانتیک ( تشخیص درد اندودانتیک)

قیمت: 150000 ریال

تازه های دیابت(داروها)

تازه های دیابت(داروها)

قیمت: 150000 ریال

 تازه های دیابت (اصول مراقبت از بیمار دیابتی)

تازه های دیابت (اصول مراقبت از بیمار دیابتی)

قیمت: 150000 ریال

روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان

روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان

قیمت: 80000 ریال

دوره پروپزال نویسی

دوره پروپزال نویسی

قیمت: 200000 ریال

دوره بیماریهای قلبی در حاملگی

دوره بیماریهای قلبی در حاملگی

قیمت: 50000 ریال

مراقبت های لیبر، زایمان و پس از زایمان

مراقبت های لیبر، زایمان و پس از زایمان

قیمت: 110000 ریال

کرونا ویروس مرس

کرونا ویروس مرس

قیمت: 110000 ریال

ویروس زیکا

ویروس زیکا

قیمت: 50000 ریال

سندرم راکی تانسکی

سندرم راکی تانسکی

قیمت: 50000 ریال

سوختگی

سوختگی

قیمت: 170000 ریال

 بارداری و بیماریهای زمینه ایی(بخش چهار)

بارداری و بیماریهای زمینه ایی(بخش چهار)

قیمت: 100000 ریال

 بارداری و بیماریهای زمینه ایی(بخش سه)

بارداری و بیماریهای زمینه ایی(بخش سه)

قیمت: 100000 ریال

 بارداری و بیماریهای زمینه ایی(بخش دو)

بارداری و بیماریهای زمینه ایی(بخش دو)

قیمت: 100000 ریال

 بارداری و بیماریهای زمینه ایی(بخش یک)

بارداری و بیماریهای زمینه ایی(بخش یک)

قیمت: 100000 ریال