صفحه نخست معرفی دوره های برخط دوره های موبایل دوره های در دست ساخت پشتبانی ارتباط با ما سوالات کارنامه
امروز: ۹۶/۷/۲۶ چهارشنبه ۱:۴۵:۴۶
تصویر
پروپوزال نويسي در علوم پزشكي ...

مدت زمان دوره: 02:15

قیمت دوره: 200000 ریال

امتیاز دوره: 4 امتیاز آموزش مداوم

هر پروپوزال یک طرح برای برآورده ساختن یک نیاز پیشنهاد می نماید و دریافت کننده آن، طرح پیشنهادی را با توجه به اینکه پروپوزال مزبور به سوالات زیر تا چه اندازه خوب پاسخ می دهد، ارزیابی می نماید: پیشنهاد ما چیست؟ برای انجام آن چگونه طرح ریزی کرده ایم؟


شرح دوره

گروه های هدف
مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: پروپوزال نويسي در علوم پزشكي
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 552419507
تاریــخ شروع: 1395/12/15
تاریخ پایان 1398/12/15
اهداف: ارتقا آگاهی در زمینه : تاريخچه تحقیق مقدمات انتخاب موضوع و معیارهای آن لزوم تدوين پروپوزال عناوين بخشهای مختلف پروپوزال مشخصات مجری ومعرفي همكاران طرح عنوان طرح بیان مساله بررسي متون اهداف، سوالات و فرضیات متغیرهای تحقیق متدولوژی تحقیق روش جمع آوری اطلاعات ابزار گرد آوری اطللاعات روش تجزيه و تحلیل داده ها ملاحظات اخلاقي زمان لازم برای اجرای طرح جدول زمانبندی اجرای طرح هزينه بندی پروپوزال محدوديتهای اجرای طرح و روش کاهش آنها
توضیـــحات: جهت مشاهده محتوا به آدرس www.cmek.ir وارد شده و در سمت راست روی دورهای مبتنی بر وب کلیک کنید ودر ادامه روی بخش مورد نظر کلیک نمایید تا محتوای مور نظر اجرا گردد شماره تلفن پاسخگویی 09188718784 33664651 087 نویسندگان برنامه: دکتر قباد مرادی دکتری اپیدمیولوژی و عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي کردستان مژده زارعی ارشد مامایی و MPH بهداشت باروری- کارشناش مسئول پژوهش دانشگاه دکتر حشمت الله صوفی مجید پور متخصص کلیه و پژوهش برتر دانشگاه
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
حشمت اللهصوفی مجید پور2
مژدهزارعی6
قباد مرادی2
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 4 200000 خیر
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص 4 200000 خیر
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 4 200000 خیر
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 4 200000 خیر
[1726] طب اورژانس* | تخصص 4 200000 خیر
[1729] طب کار* | تخصص 4 200000 خیر
[1731] بیهوشی* | تخصص 4 200000 خیر
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 4 200000 خیر
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 4 200000 خیر
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 4 200000 خیر
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 4 200000 خیر
[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 4 200000 خیر
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 4 200000 خیر
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 4 200000 خیر
[2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1724] رادیولوژی* | تخصص 4 200000 خیر
[1717] پزشکی هسته ای* | تخصص 4 200000 خیر
[1716] پرتو درمانی* | تخصص 4 200000 خیر
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 4 200000 خیر
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 4 200000 خیر
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 4 200000 خیر
[1725] روانپزشکی* | تخصص 4 200000 خیر
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 4 200000 خیر
[20275] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2030] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 4 200000 خیر
[2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 4 200000 خیر
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 4 200000 خیر
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2022] قلب اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2026] عفونی اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2029] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 4 200000 خیر
[1723] آسیب شناسی | تخصص 4 200000 خیر
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 4 200000 خیر
[1924] فارماکولوژی | دکترا 4 200000 خیر
[1860] داروسازی بالینی | دکترا 4 200000 خیر
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 4 200000 خیر
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 4 200000 خیر
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 4 200000 خیر
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 4 200000 خیر
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 4 200000 خیر
[1814] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 4 200000 خیر
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 4 200000 خیر
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 4 200000 خیر
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 4 200000 خیر
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 4 200000 خیر
[1969] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 4 200000 خیر
[1968] مواد دندانی | دکترا 4 200000 خیر
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 4 200000 خیر
[1941] علوم اعصاب | دکترا 4 200000 خیر
[1931] قارچ شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1912] انگل شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1933] ویروس شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 4 200000 خیر
[19375] خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا 4 200000 خیر
[1918] بیوشیمی بالینی | دکترا 4 200000 خیر
[1919] حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین | دکترا 4 200000 خیر
[1921] روانشناسی بالینی | دکترا 4 200000 خیر
[1930] فیزیک پزشکی | دکترا 4 200000 خیر
[1925] علوم تغذیه | دکترا 4 200000 خیر
[1913] ایمنی شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1914] بافت شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا 4 200000 خیر
[1938] اپیدمیولوژی | دکترا 4 200000 خیر
[1923] علوم تشریحی (آناتومی) | دکترا 4 200000 خیر
[1928] فیزیولوژی | دکترا 4 200000 خیر
[1975] سم شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[19118] آموزش بهداشت | دکترا 4 200000 خیر
[1910] آمار زیستی | دکترا 4 200000 خیر
[1935] بهداشت باروری | دکترا 4 200000 خیر
[19175] مهندسي بهداشت حرفه ای | دکترا 4 200000 خیر
[1916] مهندسی بهداشت محیط | دکترا 4 200000 خیر
[1841] بهداشت مادر و کودک | دکترا 4 200000 خیر
[1920] پرستاری* | دکترا 4 200000 خیر
[19121] مامایی* | دکترا 4 200000 خیر
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14128] دندانپزشکی* | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[16125] دامپزشكي | دکترای حرفه ای 4 200000 خیر
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 4 200000 خیر
[18135] بيماريهاي دهان وفك و صورت | تخصص 4 200000 خیر
[1736] طب سالمندي | تخصص 4 200000 خیر
[1413] آموزش بهداشت | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1414] آموزش پزشكي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1418] اپيدميولوژي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14103] اتاق عمل | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1422] اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1429] انگل شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1423] ایمنی شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1424] بافت شناسي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1484] باکتری شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1486] بيهوشي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1456] بینایی سنجی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14100] پرستاري اورژانس | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1471] پرستاري توانبخشي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14104] پرستاري داخلي - جراحي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1472] پرستاري سالمندي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14105] پرستاري سلامت جامعه | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14106] پرستاري كودكان | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1459] پرستاري مراقبت هاي ويژه | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1416] پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1467] تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي (MRI) | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1446] حشره شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1445] خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی) | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1497] داروسازی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14129] رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی) | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14107] روان پرستاري | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1431] روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1492] روانشناسي عمومي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1447] ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1433] شنوایی شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1448] علوم تشريحي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1435] فيزيولوژي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1421] فیزیوتراپی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1451] قارچ شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1439] گفتار درمانی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1412] مدارك پزشكي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1441] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1482] مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14175] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1437] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1476] مهندسي بيمارستان | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1443] مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1438] ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1457] نانوتكنولوژي پزشكي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1444] ویروس شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1436] کار درمانی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1911] آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت | دکترا 4 200000 خیر
[1956] آموزش پزشكي | دکترا 4 200000 خیر
[1949] اخلاق پزشكي | دکترا 4 200000 خیر
[1944] اعضاي مصنوعي | دکترا 4 200000 خیر
[1947] اقتصاد سلامت | دکترا 4 200000 خیر
[1959] انفورماتيك پزشكي | دکترا 4 200000 خیر
[1934] بيولوژي توليد مثل | دکترا 4 200000 خیر
[1987] بینایی سنجی | دکترا 4 200000 خیر
[1950] پزشكي مولكولي(سلولي مولكولي) | دکترا 4 200000 خیر
[1977] داروسازي سنتي | دکترا 4 200000 خیر
[1961] سلامت در بلايا و فوريت ها | دکترا 4 200000 خیر
[1957] سياست گذاري سلامت | دکترا 4 200000 خیر
[1946] شنوایی شناسي | دکترا 4 200000 خیر
[1953] طب سنتي ايراني | دکترا 4 200000 خیر
[1927] فیزیوتراپی | دکترا 4 200000 خیر
[1943] گفتار درمانی | دکترا 4 200000 خیر
[1932] مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني | دکترا 4 200000 خیر
[19325] مديريت اطلاعات سلامت | دکترا 4 200000 خیر
[1985] مديريت تحقيقات و فناوري در نظام سلامت | دکترا 4 200000 خیر
[1926] مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 4 200000 خیر
[1964] مشاوره توانبخشي | دکترا 4 200000 خیر
[1955] مهندسي پزشكي | دکترا 4 200000 خیر
[1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا 4 200000 خیر
[1945] کار درمانی | دکترا 4 200000 خیر
[20295] آلرژی و ایمونولوژی بالینی | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2031] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2033] جراحي عروق | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2032] روماتولوژي اطفال | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2034] ريه اطفال | فوق تخصص 4 200000 خیر
[20235] طب نوزادان و پيرامون تولد نوزادان | فوق تخصص 4 200000 خیر
پیوست های برنامه
گروه های هدف
مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: پروپوزال نويسي در علوم پزشكي
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 552419507
تاریــخ شروع: 1395/12/15
تاریخ پایان 1398/12/15
اهداف: ارتقا آگاهی در زمینه : تاريخچه تحقیق مقدمات انتخاب موضوع و معیارهای آن لزوم تدوين پروپوزال عناوين بخشهای مختلف پروپوزال مشخصات مجری ومعرفي همكاران طرح عنوان طرح بیان مساله بررسي متون اهداف، سوالات و فرضیات متغیرهای تحقیق متدولوژی تحقیق روش جمع آوری اطلاعات ابزار گرد آوری اطللاعات روش تجزيه و تحلیل داده ها ملاحظات اخلاقي زمان لازم برای اجرای طرح جدول زمانبندی اجرای طرح هزينه بندی پروپوزال محدوديتهای اجرای طرح و روش کاهش آنها
توضیـــحات: جهت مشاهده محتوا به آدرس www.cmek.ir وارد شده و در سمت راست روی دورهای مبتنی بر وب کلیک کنید ودر ادامه روی بخش مورد نظر کلیک نمایید تا محتوای مور نظر اجرا گردد شماره تلفن پاسخگویی 09188718784 33664651 087 نویسندگان برنامه: دکتر قباد مرادی دکتری اپیدمیولوژی و عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي کردستان مژده زارعی ارشد مامایی و MPH بهداشت باروری- کارشناش مسئول پژوهش دانشگاه دکتر حشمت الله صوفی مجید پور متخصص کلیه و پژوهش برتر دانشگاه
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
حشمت اللهصوفی مجید پور2
مژدهزارعی6
قباد مرادی2
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 4 200000 خیر
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص 4 200000 خیر
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 4 200000 خیر
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 4 200000 خیر
[1726] طب اورژانس* | تخصص 4 200000 خیر
[1729] طب کار* | تخصص 4 200000 خیر
[1731] بیهوشی* | تخصص 4 200000 خیر
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 4 200000 خیر
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 4 200000 خیر
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 4 200000 خیر
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 4 200000 خیر
[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 4 200000 خیر
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 4 200000 خیر
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 4 200000 خیر
[2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1724] رادیولوژی* | تخصص 4 200000 خیر
[1717] پزشکی هسته ای* | تخصص 4 200000 خیر
[1716] پرتو درمانی* | تخصص 4 200000 خیر
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 4 200000 خیر
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 4 200000 خیر
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 4 200000 خیر
[1725] روانپزشکی* | تخصص 4 200000 خیر
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 4 200000 خیر
[20275] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2030] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 4 200000 خیر
[2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 4 200000 خیر
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 4 200000 خیر
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2022] قلب اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2026] عفونی اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2029] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 4 200000 خیر
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 4 200000 خیر
[1723] آسیب شناسی | تخصص 4 200000 خیر
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 4 200000 خیر
[1924] فارماکولوژی | دکترا 4 200000 خیر
[1860] داروسازی بالینی | دکترا 4 200000 خیر
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 4 200000 خیر
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 4 200000 خیر
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 4 200000 خیر
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 4 200000 خیر
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 4 200000 خیر
[1814] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 4 200000 خیر
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 4 200000 خیر
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 4 200000 خیر
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 4 200000 خیر
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 4 200000 خیر
[1969] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 4 200000 خیر
[1968] مواد دندانی | دکترا 4 200000 خیر
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 4 200000 خیر
[1941] علوم اعصاب | دکترا 4 200000 خیر
[1931] قارچ شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1912] انگل شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1933] ویروس شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 4 200000 خیر
[19375] خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا 4 200000 خیر
[1918] بیوشیمی بالینی | دکترا 4 200000 خیر
[1919] حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین | دکترا 4 200000 خیر
[1921] روانشناسی بالینی | دکترا 4 200000 خیر
[1930] فیزیک پزشکی | دکترا 4 200000 خیر
[1925] علوم تغذیه | دکترا 4 200000 خیر
[1913] ایمنی شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1914] بافت شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا 4 200000 خیر
[1938] اپیدمیولوژی | دکترا 4 200000 خیر
[1923] علوم تشریحی (آناتومی) | دکترا 4 200000 خیر
[1928] فیزیولوژی | دکترا 4 200000 خیر
[1975] سم شناسی | دکترا 4 200000 خیر
[19118] آموزش بهداشت | دکترا 4 200000 خیر
[1910] آمار زیستی | دکترا 4 200000 خیر
[1935] بهداشت باروری | دکترا 4 200000 خیر
[19175] مهندسي بهداشت حرفه ای | دکترا 4 200000 خیر
[1916] مهندسی بهداشت محیط | دکترا 4 200000 خیر
[1841] بهداشت مادر و کودک | دکترا 4 200000 خیر
[1920] پرستاری* | دکترا 4 200000 خیر
[19121] مامایی* | دکترا 4 200000 خیر
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14128] دندانپزشکی* | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[16125] دامپزشكي | دکترای حرفه ای 4 200000 خیر
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 4 200000 خیر
[18135] بيماريهاي دهان وفك و صورت | تخصص 4 200000 خیر
[1736] طب سالمندي | تخصص 4 200000 خیر
[1413] آموزش بهداشت | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1414] آموزش پزشكي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1418] اپيدميولوژي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14103] اتاق عمل | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1422] اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1429] انگل شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1423] ایمنی شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1424] بافت شناسي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1484] باکتری شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1486] بيهوشي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1456] بینایی سنجی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14100] پرستاري اورژانس | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1471] پرستاري توانبخشي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14104] پرستاري داخلي - جراحي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1472] پرستاري سالمندي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14105] پرستاري سلامت جامعه | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14106] پرستاري كودكان | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1459] پرستاري مراقبت هاي ويژه | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1416] پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1467] تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي (MRI) | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1446] حشره شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1445] خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی) | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1497] داروسازی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14129] رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی) | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14107] روان پرستاري | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1431] روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1492] روانشناسي عمومي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1447] ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1433] شنوایی شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1448] علوم تشريحي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1435] فيزيولوژي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1421] فیزیوتراپی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1451] قارچ شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1439] گفتار درمانی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1412] مدارك پزشكي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1441] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1482] مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[14175] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1437] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1476] مهندسي بيمارستان | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1443] مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1438] ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1457] نانوتكنولوژي پزشكي | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1444] ویروس شناسی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1436] کار درمانی | کارشناسی ارشد 4 200000 خیر
[1911] آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت | دکترا 4 200000 خیر
[1956] آموزش پزشكي | دکترا 4 200000 خیر
[1949] اخلاق پزشكي | دکترا 4 200000 خیر
[1944] اعضاي مصنوعي | دکترا 4 200000 خیر
[1947] اقتصاد سلامت | دکترا 4 200000 خیر
[1959] انفورماتيك پزشكي | دکترا 4 200000 خیر
[1934] بيولوژي توليد مثل | دکترا 4 200000 خیر
[1987] بینایی سنجی | دکترا 4 200000 خیر
[1950] پزشكي مولكولي(سلولي مولكولي) | دکترا 4 200000 خیر
[1977] داروسازي سنتي | دکترا 4 200000 خیر
[1961] سلامت در بلايا و فوريت ها | دکترا 4 200000 خیر
[1957] سياست گذاري سلامت | دکترا 4 200000 خیر
[1946] شنوایی شناسي | دکترا 4 200000 خیر
[1953] طب سنتي ايراني | دکترا 4 200000 خیر
[1927] فیزیوتراپی | دکترا 4 200000 خیر
[1943] گفتار درمانی | دکترا 4 200000 خیر
[1932] مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني | دکترا 4 200000 خیر
[19325] مديريت اطلاعات سلامت | دکترا 4 200000 خیر
[1985] مديريت تحقيقات و فناوري در نظام سلامت | دکترا 4 200000 خیر
[1926] مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 4 200000 خیر
[1964] مشاوره توانبخشي | دکترا 4 200000 خیر
[1955] مهندسي پزشكي | دکترا 4 200000 خیر
[1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا 4 200000 خیر
[1945] کار درمانی | دکترا 4 200000 خیر
[20295] آلرژی و ایمونولوژی بالینی | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2031] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2033] جراحي عروق | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2032] روماتولوژي اطفال | فوق تخصص 4 200000 خیر
[2034] ريه اطفال | فوق تخصص 4 200000 خیر
[20235] طب نوزادان و پيرامون تولد نوزادان | فوق تخصص 4 200000 خیر
پیوست های برنامه

شما کاربران عزیز میتوانید دورههای آموزش ما را هم بصورت آنلاین و هم بصورت کتابچه الکترونیکی در قالب PDF و هم براحت ترین و مختصرترین شیوه یعنی اپلیکیشن موبایل روی گوشی خود نصب کنید و پس از مرور سریع آماده شرکت در آزمون و کسب امتیاز شوید.