روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان
عضویت در خبرنامه این دوره

روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان

فصل اول - چهل و پنچ دقیقه - دارای امتیاز آموزش مداوم + مشاهده شدهافزودن به لیست مشاهده شده ‌ها
امتیاز :

1.5

وضعیت موجود : مجوز شرکت در دوره تا سال 1397

آخرین بروزرسانی: تائید شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

قیمت: 80000 ریال
اطلاعات بیشتر و نکات!
اساتید دوره
روناک شاهویی کژال حسامی فرزانه ظاهری
مدت زمان دوره
چهل و پنچ دقیقه
نکات مهم در شرکت در دوره
خواهشمند است قبل از شرکت در دوره و خرید آن تخصص خود را با جدول گروه های هدف این دوره که در ادامه این صفحه وجود دارد تطبیق دهید و در صورت موجود بودن تخصص شما در آن شرکت فرمائید.
امتیاز و گرووهای هدف دوره:
روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان
مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: روشهای غیر دارویی کاهش درد زایمان
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 552419601
تاریــخ شروع: 1396/09/01
تاریخ پایان 1399/09/01
اهداف: در پایان دوره از فراگیران انتظار می رود که بتوانند:  درد را تعریف کرده و فرآیند ایجاد آنرا شرح دهند.  عوامل موثر بر ادراک درد در هنگام زایمان را بیان کنند.  روش های مختلف کاهش درد غیر دارویی را توضیح دهند .  مکانیزم روشهای کاهش درد غیر دارویی را بیان کنند.  نحوه استفاده از روش های مختلف کاهش درد غیردارویی در مرحله اول زایمان را شرح دهند . تاثیراستفاده از روش های مختلف کاهش درد غیردارویی را درلیبر بر روند پیشرفت زایمان توضیح دهند .  نحوه استفاده از روش های مختلف کاهش درد غیردارویی در مرحله دوم زایمان را شرح دهند .  تاثیراستفاده از روش های مختلف کاهش درد غیردارویی را درمرحله دوم زایمان بر روند پیشرفت زایمان توضیح دهند .  نقش ماما در کاربرد روش های غیردارویی کاهش درد زایمان را شرح دهند.
توضیـــحات: جهت مشاهده محتوا به آدرس www.cmek.ir وارد شده و در سمت راست روی دورهای مبتنی بر وب کلیک کنید ودر ادامه روی بخش مورد نظر کلیک نمایید تا محتوای مور نظر اجرا گردد شماره تلفن پاسخگویی 09188718784 33664651 087 نویسندگان برنامه: دکتر روناک شاهویی دکترای مامایی هیات علمی دانشگاه فرزانه ظاهری ارشد مامایی هیات علمی دانشگاه کژال حسامی کارشناس ارشد مامایی
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فرزانهظاهری2
کژالحسامی2
روناکشاهویی6
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1920] پرستاری* | دکترا 1.5 80000 خیر
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 1.5 80000 خیر
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1.5 80000 خیر
[1010] پرستاري | کاردانی 1.5 80000 خیر
[19121] مامایی* | دکترا 1.5 80000 خیر
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.5 80000 خیر
[1115] مامایی* | کارشناسی 1.5 80000 خیر
[1019] مامايي | کاردانی 1.5 80000 خیر
[14103] اتاق عمل | کارشناسی ارشد 1.5 80000 خیر
[1130] اتاق عمل | کارشناسی 1.5 80000 خیر
[1013] اتاق عمل | کاردانی 1.5 80000 خیر
[1225] فوريتهاي پزشكي | کارشناسی 1.5 80000 خیر
[1025] فوريتهاي پزشكي | کاردانی 1.5 80000 خیر
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 80000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 80000 خیر
پیوست های برنامه

خلاصه مطالب و توضیحات دوره:

استفاده از روشهای کاهش درد غیر دارویی در لیبر و زایمان در حالیکه میتواند تجربه خوشایندی از زایمان را برای مادر ایجاد نماید و هیچگونه اثر سویی به روند لیبر و زایمان، سلامت مادر و جنین نخواهد گذاشت

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!