Induction-القای زایمان
عضویت در خبرنامه این دوره

Induction-القای زایمان

فصل اول - یک ساعت - دارای امتیاز آموزش مداوم + مشاهده شدهافزودن به لیست مشاهده شده ‌ها
امتیاز :

2

وضعیت موجود : اعتبار اجرا و کسب امتیاز دوره تا 1401/06/01 میباشد

آخرین بروزرسانی: تائید شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

قیمت: 100000 ریال
اطلاعات بیشتر و نکات!
اساتید دوره
خانم دکتر روناک شاهویی
مدت زمان دوره
یک ساعت
نکات مهم در شرکت در دوره
خواهشمند است قبل از شرکت در دوره و خرید آن تخصص خود را با جدول گروه های هدف این دوره که در ادامه این صفحه وجود دارد تطبیق دهید و در صورت موجود بودن تخصص شما در آن شرکت فرمائید.
امتیاز و گرووهای هدف دوره:
Induction-القای زایمان
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدونفقط هیئت علمی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2 100000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2 100000 خیر
[1115] مامایی* | کارشناسی 2 100000 خیر
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 2 100000 خیر
[19121] مامایی* | دکترا 2 100000 خیر
[1483] مشاوره در مامايي | کارشناسی ارشد 2 100000 خیر

خلاصه مطالب و توضیحات دوره:

القای زایمان و تقویت زایمان را تعریف کنند. اندیکاسیون های القای زایمان را بیان کنند. کنتراندیکاسیون های القای زایمان را توضیح دهند. خطرات القای زایمان را شرح دهند. جدول امتیاز دهی Bishop را توضیح دهند. روشهای آمادگی سرویکس در القای زایمان را توضیح دهند. چگونگی استفاده از پروستاگلاندین ها جهت آمادگی سرویکس را شرح دهند. چگونگی استفاده از دهنده های اکسید نیتروجهت آمادگی سرویکس را شرح دهند. چگونگی استفاده از کاتتر ترانس سرویکال را جهت آمادگی سرویکس شرح دهند. چگونگی استفاده از دیلاتورهای هیگروسکوپیک سرویکس را جهت آمادگی سرویکس شرح دهند. چگونگی استفاده از جدا کردن پرده ها را جهت آمادگی سرویکس شرح دهند. چگونگی استفاده از اکسی توسین جهت القای زایمان را توضیح دهند. عوامل موثر در موفقیت اکسی توسین را بیان کنند. عوارض ناشی از اکسی توسین را شرح دهند. مراقبتهای لازم حین انجام القای زایمان با استفاده از اکسی توسین را توضیح دهند. روش استفاده از پاره کردن مامبرانها جهت انجام القای زایمان را شرح دهند. کاربرد طب فشاری برای القای زایمان را توضیح دهد. مواد غذایی موثر برای شروع زایمان را نام ببرد.

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!