سرطان مری و معده بر اساس فرایند پرستاری... - دارای 3 امتیاز مدون

سرطان مری و معده بر اساس فرایند پرستاری و تاکید بر آموزش بیمار

سرطان مری و معده بر اساس فرایند پرستاری و تاکید بر آموزش بیمار

سرطان مری و معده بر اساس فرایند پرستاری و تاکید بر آموزش بیمار- دارای 3 امتیاز مدون

مشخصات دوره

مرکز برگـزار کننده:     دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوع برنامه     مجازی
عنـــوان بــرنامــه:     سرطان مری و معده بر اساس فرایند پرستاری و تاکید بر آموزش بیمار
امتیاز معادل مدون:     نمی باشد
کد بــرنامــه:     552419301
تاریــخ شروع:     1393/08/01
تاریخ پایان     1395/08/01
اهداف:     ایجاد توانایی به منظور بررسی نیازهای مدد جویان و تصمیم گیری در مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان مری و معده بر اساس فرایند آموزش بیمار

 رشته های مجاز جهت شرکت در دوره و هزینه آن

پرستاری* | کارشناسی     3امتیاز      هزینه دوره : ریال120000

پرستاری* | کارشناسی ارشد     3 امتیاز    هزینه دوره: ریال 120000

طراح و نویسندگان برنامه

شهناز    خالد
گلرخ    مرید
محمد ایرج    باقری ساوه

برای شرکت در دوره ابتدا در سامانه عضو شوید

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!