دوره جدید سندروم راکی تانسکی

سندروم راکی تانسکی

سندروم راکی تانسکی

سندروم راکی تانسکی

"دوره وِیژه:  "تبیین تجارب احساسی زنان ایرانی مبتلا به سندروم راکی تانسکی 
.با 0.5 امتیاز آموزش مداوم در سامانه قرار گرفت

گروه های مشمول زیر میتوانند با ثبت نام در این سامانه و پرداخت هزینه و شرکت در آزمون آنلاین این دوره موفق به دریافت امتیاز این دوره در پرووفایل کشوری خود شوند.
 

شماره تلفن پاسخگویی 09188718784 - 08733664651

طراح و نویسندگان برنامه
نـــام نام خانوادگــی امتیــاز
میترا زندی 2
فروزان لهونی 2
فریبا ابتکار 4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــه امتیــاز هزینه مدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 0.5 50000 خیر
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 0.5 50000 خیر
[1725] روانپزشکی* | تخصص 0.5 50000 خیر
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 0.5 50000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.5 50000 خیر
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.5 50000 خیر
[1110] پرستاری* | کارشناسی 0.5 50000 خیر
[1010] پرستاري | کاردانی 0.5 50000 خیر
[14100] پرستاري اورژانس | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[14104] پرستاري داخلي - جراحي | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[14105] پرستاري سلامت جامعه | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[14107] روان پرستاري | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[1137] روانشناسي باليني | کارشناسی 0.5 50000 خیر
[1431] روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[1921] روانشناسی بالینی | دکترا 0.5 50000 خیر
[1115] مامایی* | کارشناسی 0.5 50000 خیر
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[1019] مامايي | کاردانی 0.5 50000 خیر
[1483] مشاوره در مامايي | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[19121] مامایی* | دکترا 0.5 50000 خیر
[1920] پرستاری* | دکترا 0.5 50000 خیر
[1935] بهداشت باروری | دکترا 0.5 50000 خیر

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!