چهار دوره جدید بارداری در سامانه همراه با امتیاز قرار گرفت

چهار دوره جدید بارداری در سامانه همراه با امتیاز قرار گرفت

چهار دوره جدید بارداری در سامانه همراه با امتیاز قرار گرفت

چهار دوره جدید بارداری در سامانه همراه با امتیاز قرار گرفت

با عنایت پروردگار یگانه و همکاری همکاران وزارتخانه و آموزش مداوم علوم پزشکی کردستان 4 دوره بارداری هر کدام با امتیاز آموزش مداوم جدا و مربوط به خود در سامانه بارگذاری شد. هم اکنون کاربران و شرکت کنندگان میتوانند با ثبت نام در همین سامانه و شرکت در آزمون دوره ها امتیاز آنها را کسب نماییند. از کلیه همکاران محترم خواهشمند است با میزان امتیاز مربوط به تخصص خود در این دوره توجه فرمایند. 

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!