دوره جدید سوختگی همراه امتیاز در سامانه بارگذاری گردید

دوره جدید سوختگی همرا امتیاز در سامانه بارگذاری گردید

دوره جدید سوختگی همرا امتیاز در سامانه بارگذاری گردید

دوره جدید سوختگی همرا امتیاز در سامانه بارگذاری گردید

با عنایت پروردگار یگانه و همکاری همکاران وزارتخانه و آموزش مداوم علوم پزشکی کردستان دوره سوختگی همراه با امتیاز آموزش مداوم در سامانه بارگذاری شد. هم اکنون کاربران و شرکت کنندگان میتوانند با ثبت نام در همین سامانه و شرکت در آزمون دوره ها امتیاز آنها را کسب نماییند. از کلیه همکاران محترم خواهشمند است با میزان امتیاز مربوط به تخصص خود در این دوره توجه فرمایند. 

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!