دوره ترمبو آمبولی وریدی (VTE) در حاملگی در سامانه بارگزاری شد

بارگزاری دوره جدید مجازی

بارگزاری دوره جدید مجازی

دوره مذکور با مشخصات زیر در سامانه بارگزاری شد:

مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: ترومبو آمبولی وریدی(VTE) در حاملگی
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 552419708
تاریــخ شروع: 1397/09/15
تاریخ پایان 1400/09/15
پلتفرم اجرا: سامانه True
آزمون در اپ: خیر
اهداف: انواع ترومبو آمبولی وریدی،شیوع ترومبو آمبولی وریدی در حاملگی،پاتوفیزیولوژی و عوامل خطر ترومبو آمبولی،تست های تشخیصی،چگونگی مراقبت،انواع داروهای ضد انعقادی بی خطر ،نحوه درمان و....
توضیـــحات: جهت مشاهده محتوا به آدرس www.cmek.ir وارد شده و در سمت چپ روی منوی کاربری ،دوره های ارسالی به وزارت خانه کلیک کنید ودر ادامه روی بخش مورد نظر کلیک نمایید تا محتوای مورد نظر اجرا گردد . شماره تلفن پاسخگویی 09188718784 و 33664651 087
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
روناکشاهویی10
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[19121] مامایی* | دکترا 1.25 80000 خیر
[1483] مشاوره در مامايي | کارشناسی ارشد 1.25 80000 خیر
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.25 80000 خیر
[1115] مامایی* | کارشناسی 1.25 80000 خیر
[1019] مامايي | کاردانی 1.25 80000 خیر
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 1 80000 خیر
[1920] پرستاری* | دکترا 1 80000 خیر
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1 80000 خیر
[1010] پرستاري | کاردانی 1 80000 خیر
[1225] فوريتهاي پزشكي | کارشناسی 1 80000 خیر
[1025] فوريتهاي پزشكي | کاردانی 1 80000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 80000 خیر
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 80000 خیر
[1935] بهداشت باروری | دکترا 1.25 80000 خیر
[1841] بهداشت مادر و کودک | دکترا 1.25 80000 خیر
پیوست های برنامه

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!