دوره های جدید تخصص دندانپزشکی با گروه های هدف بارگزاری شد

بارگزاری دوره جدید مجازی

بارگزاری دوره جدید مجازی

اهداف: اساس بیولوژی درد،شناسایی اینکه چه چیزی درد محسوب نمی شود،رائیوگرافی و تستهای تشخیصی،ابزار تشخیصی مکمل،اصطلاحات تشخیصی پالپ و پری آپیکال و ملاحظات درمانی و ...

مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: درد اندودانتیک(دردهای دندانی و غیر دندانی)
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 552419711
تاریــخ شروع: 1397/10/17
تاریخ پایان 1400/10/17
پلتفرم اجرا: سامانه True
آزمون در اپ: خیر
اهداف: اساس بیولوژی درد،شناسایی اینکه چه چیزی درد محسوب نمی شود،رائیوگرافی و تستهای تشخیصی،ابزار تشخیصی مکمل،اصطلاحات تشخیصی پالپ و پری آپیکال و ملاحظات درمانی و ...
توضیـــحات: جهت مشاهده محتوا به آدرس www.cmek.ir وارد شده و در سمت چپ روی منوی کاربری ،دوره های ارسالی به وزارت خانه کلیک کنید ودر ادامه روی بخش مورد نظر کلیک نمایید تا محتوای مورد نظر اجرا گردد شماره تلفن پاسخگویی 09188718784 و 33664651 087
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمد رستگارخسروی10
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 2.25 150000 خیر
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 2.25 150000 خیر
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 2.25 150000 خیر
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 2.25 150000 خیر
[14128] دندانپزشکی* | کارشناسی ارشد 2.25 150000 خیر
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 2.25 150000 خیر
پیوست های برنامه

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!