دوره های جدید دیابت آپلود شد و هم اکنون قابل استفاده میباشد

تازه های دیابت در مورد داروها دارای امتیاز آموزش مداوم

تازه های دیابت در مورد داروها دارای امتیاز آموزش مداوم

تازه های دیابت در مورد داروها

مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: تازه های دیابت (داروها)
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 552419710
تاریــخ شروع: 1397/09/27
تاریخ پایان 1400/09/27
پلتفرم اجرا: سامانه True
آزمون در اپ: خیر
اهداف: تازه های دیابت در مورد داروها
توضیـــحات: جهت مشاهده محتوا به آدرس www.cmek.ir وارد شده و در سمت چپ روی منوی کاربری ،دوره های ارسالی به وزارت خانه کلیک کنید ودر ادامه روی بخش مورد نظر کلیک نمایید تا محتوای مورد نظر اجرا گردد شماره تلفن پاسخگویی 09188718784 و 33664651 087
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
لطف اللهساعد10
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 2.5 150000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.5 150000 خیر
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 2.5 150000 خیر
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 2.5 150000 خیر
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 2.5 150000 خیر
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 2 150000 خیر
[1925] علوم تغذیه | دکترا 2 150000 خیر
[1119] علوم تغذيه | کارشناسی 2 150000 خیر
[19121] مامایی* | دکترا 2 150000 خیر
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 2 150000 خیر
[1115] مامایی* | کارشناسی 2 150000 خیر
[1920] پرستاری* | دکترا 2 150000 خیر
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 2 150000 خیر
[1110] پرستاری* | کارشناسی 2 150000 خیر
پیوست های برنامه

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!