Error
OK
Alert
🏆 درباره آموزش مداوم علوم پزشکی سنندج

آموزش مداوم کردستان نوینترین دوره ها.

آموزش مداوم پزشكی فعاليتهايی است كه با هدف حفظ و توسعه دانش، مهارت و عملكرد حرفهای اعضای تيم سلامت صورت میگيرد و در راستای ارائه خدمات بهتر به بيماران، جامعه و يا حرفه است.

Video Images
About Images
درباره ما

آموزش مداوم علوم پزشکی کردستان

آموزش مداوم پزشكان فرايند يادگيری مداوم با هدف به روز رسانی صلاحيت
حرفهای است. اين مفهوم رويكردی جامع در راستای توسعه مداوم حرفهای است و مورد توجه بسياری از كشورهای در حال توسعه و توسعه يافته جهان قرار دارد و تنوع بسيار زيادی بين سيستمهای آنها مشاهده میشود كه برای انتخاب مدل مناسب و راهكارهای موثر در كشور بايد مورد توجه قرار گيرند.

پشتیبانی سامانه

شما میتوانید در صورت داشتن هرگونه سوالی در مورد دوره های مجازی علوم پزشکی کردستان با آقای کاوه سبحانی تماس حاصل فرمایید.

شما میتوانید به این بخشها دسترسی داشته باشید؟

آموزش مداوم کردستان در خدمت شما همکاران گرامی میباشد.

icons Images
ورود به سامانه

شما در این بخش با داشتن نام کاربری و رمز میتوانید از دوره های ما استفاده نماید.

1
Shape Images
دوره های من

شما در این بخش میتوانید به به دوره های که خریده اید دسترسی داشته باشد.

2
Shape Images
ثبت نام در سامانه

شما در این بخش میتوانید در سامانه ثبت نام نماییدو برای خودتان کاربری مناسب تعریف نمایید.

3
Shape Images
داشبورد مدیریتی

شما در این بخش در صورت ورود به سامانه میتوانید از جزییات پنل کاربریتان را مشاهده نماید.

4